#

Kulturrådets revisjonsgrense heves

13.11.2014
Kulturrådet melder at beløpsgrensen med revisjonsplikt for tilskudd over 100 000 kr er opphevet, og at den nye grensen nå er 200 000 kr. Den nye forskriften trer i kraft med umiddelbar virkning og med tilbakevirkende kraft. Dette betyr at tilskuddsmottakere, også for tidligere år, kan benytte seg av de nye retningslinjene. Norske Konsertarrangører er svært fornøyd med endringen som vi har jobbet for i flere år.

Beløpsgrensen på revisjonsplikt fra Norsk kulturfond har vært en viktig sak for Norske Konsertarrangører, og noe som har blitt trukket frem gjentatte ganger fra en så godt som samlet medlemsmasse. NKA har flere ganger levert høringer og lobbet for en endring, og det er derfor flott å oppleve at vi får gjennomslag. 

- Kulturrådet har lenge ønsket å heve revisjonsgrensen, og påpekte dette i høringssvaret til departementet om de nye forskriftene. Revisortjenester er dyre, og å heve revisjonsgrensen fra 100 000 til 200 000 kroner vil komme mange av tilskuddsmottakerne til gode. At vedtaket har tilbakevirkende kraft betyr at mange som allerede er tildelt støtte nå slipper å levere revidert regnskap, sier direktør i Kulturrådet Anne Aasheim i en pressemelding.

- Dette er en seier for vårt felt. Mange av våre medlemmer har vegret seg for å søke tilskudd på over 100 000 kroner ettersom en uforholdsmessig stor del av denne summen vil gå til revisjon. Endringen fører til mindre byråkrati, mindre penger til revisor og mer penger til aktivitet, sier Gry Bråtømyr fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører.

Les hele saken her på Kulturrådets nettsider