#

20.11.2014
Regjeringen med støttepartier er nå enige om statsbudsjettet for 2015. Det er ikke de store endringene for vårt felt. Men vi ser at kuttet i voksenopplæringsmidler er reversert, mens det spyttes inn 10 millioner ekstra i kulturposten 55, øremerket kor, ensembler og det frie feltet. Pressestøttekuttet er også reversert. Det ser dessverre ikke ut til at verken kuttet til Musikkutstyrsordningen eller UDs reisestøtte er gjort noe med.

Nå gjenstår det å se hva som blir de konkrete resultatene av prioriteringene, spesielt spente er vi på hvordan Kulturrådets arrangør- og festivalstøtte påvirkes. Endringen i budsjettet kan du se i sin helhet her.