TONO rapportering klubber og spillesteder 2014

22.10.2014
Tiden er inne for TONO-rapportering for klubber og spillesteder som er medlem i Norske Konsertarrangører. Det skal rapporteres for små konserter, samt bakgrunnsmusikk for hele 2014, og for store konserter 1. halvår 2014. Fristen er 15. november 2014. I tillegg er nå rapportskjema for store konserter 2. halvår lagt ut med rapporteringsfrist 15. januar 2015.

Bakgrunn
Norske Konsertarrangører (NKA) har siden 2009 forvaltet en TONO-avtale for klubber og spillesteder. Avtalen har basis i en rammeavtale mellom Norsk musikkråd og TONO, som har ivaretatt mylderet av små og store konserter i hele landet som frivillige musikkorganisasjoner arrangerer. Tilsvarende avtale gjelder for 2014.

Ny avtale under forhandling
Norske Konsertarrangører er i forhandling med Tono om en ny rammeavtale som skal kunne dekke alle våre medlemmer. Vi jobber hardt med å lande en god rabattavtale for våre medlemmer.  Har du innspill eller erfaringer du mener vi bør ta med oss i forhandlingene, ikke nøl med å sende oss en mail. Egen nettsak om dette kommer. Det vil også bli sendt ut en questback der vi ber om TONO opplysninger. 

Rapportering 
Rapportskjema blir sendt ut per mail eller kan lastes ned helt nederst på denne siden. Arrangørene sender skjemaet til Norske Konsertarrangører helst på mail eller per post. Husk å signere! (det godtas digital signatur).

Basert på innsendte opplysningene på rapportskjema blir det generert en faktura fra NKA. Det er derfor svært viktig å holde rapporteringsfristen. Husk å oppgi fakturaadresse om denne er ulik adressene til klubben og e-post adresse som fakturaen blir sendt til.

Rapporteringsskjema for små konserter hele 2014, samt bakgrunnsmusikk for hele 2014, og for store konserter 1.halvår 2014 sendes ut mandag 20. oktober.

Rapporteringsfrist:                                                                                              

små konserter + store konserter 1.halvår:    15. november 2014                                                                      Store konserter 2. halvår: 15 Januar 2015

Hovedtrekk ved TONO-avtalen klubber/spillesteder i 2014:

  • Små konserter: under 50.000 i bruttobillettinntekt per konsert eller under 500 besøkende. Arrangørene betaler kr. 315,- pr. konsert, mot kr. 574 i vanlig tariff (minimumstariffen til TONO. Denne tariffen stiger suksessivt i takt med billettinntekten. (Se under fanen konserter på denne sida her)
  • Store konserter: konserter med brutto billettinntekter over kr. 50.000 per konsert. Arrangørene betaler 3 % av billettinntektene. For konserter/festivaler uten billettinntekt og med over 500 besøkende skal det betales kr. 2 per besøkende.
  • Bakgrunnsmusikk: Klubber som er medlem i Norske Konsertarrangører har rabatt på Tonoavgiften for bakgrunnsmusikk dersom dere benytter det på åpningsdager som det ikke er konsert (dvs. at dager det er konsert , betaler en ikke for bakgrunnsmusikken). En betaler da kr. 15 per dag.

Et eget rapportskjema for store konserter 2. halvår, er sendt ut i desember.

Det er veldig viktig at dere rapporterer og betaler i tide. Ta heller kontakt i forkant dersom dere trenger hjelp med skjemaene, så slipper dere å rette opp eventuelle feil i ettertid. Husk å signere skjemaet og merke innbetalingen med klubbens navn!

Musikkrapport
I tillegg til å rapportere små og store konserter (Tono rapport) og betale vederlag til Norske Konsertarrangører, er det også viktig at dere rapporterer direkte til TONO hvilke låter/komponist som har blitt benyttet av artisten/bandet som spilte hos dere. Dette gjøres ved å fylle ut musikkrapporten. Det er arrangørens ansvar å påse at dette blir gjort. Samarbeid gjerne med artister/bandene om å fylle ut denne. Ved å fylle ut musikkrapporten sikrer du at rett komponist eller opphavsperson mottar Tono vederlaget de har krav på.  Musikkrapport kan du laste ned på denne linken under og sende direkte til TONO.

Last ned rapporteringsskjema for konsert/dans

TONO jobber med å utarbeide et system slik at dette kan gjøres via nettsiden. Enn så lenge må dere sende inn rapporten i papirformat, Ta kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål eller trenger hjelp til å finne riktig sum!
E-post: post@konsertarrangor.no / Telefon: 22 20 00 22

Hvem skal betale?
Den som er ansvarlig arrangør for musikkfremføringen må innhente samtykke fra TONO og betale vederlag. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk og uansett om musikken fremføres 'live' eller innspilt. Dette gjøres gjennom denne medlemsavtalen som Norske Konsertarrangører har med TONO.

Ansvarlig arrangør er den person, bedrift eller organisasjon som byr på musikk offentlig. Ofte er dette den som arrangerer konsertene, men i noen tilfeller kan dette også være spillestedet som har musikk i sine lokaler, med mindre det foreligger konkrete avtaler om at leietaker betaler og rapporterer for Tono.

Mer om TONO og åndsverkloven kan du lese her

Tono rapportskjema for små konserter, bakgrunn og store konserter 1. halvår laster du ned under.