#

10.12.2013
Det finnes fantastiske eksempler på kulturarrangører og kommuner som står skulder til skulder, der opplevelsen for publikum og lokalbefolkningen står i sentrum. Hva ville vel Notodden vært uten Notodden Bluesfestival og Tysnes uten Tynsnesfest? NRF setter fokus på denne type samarbeid og søker fire arrangørpiloter som i fellesskap med sin hjemkommune skal forenes om et omdømmeprogram, og komme opp med strategier og virkemidler for gjennomføring av dette. Utsatt frist er 10. januar.

OMDØMME 4

Norsk Rockforbund stiller med en prosessleder som skal guide pilotene gjennom en workshop der dette arbeidet skal påbegynnes. Pilotene skal deretter møtes til et felles seminar der de skal presentere sitt arbeid. Under dette seminaret vil det presenteres gode eksempler på samarbeid mellom kulturaktør og kommune, samt annet relevant faglig påfyll.

Om prosjektet
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) utlyste i 2011 midler til prosjekter som kan skape bolyst i distriktskommuner. Av hele 182 søknader som kom inn til departementet fikk Norsk Rockforbund full uttelling på prosjektet «Konsertarrangører som tilflytningsgeneratorer». Ett av fem delprosjekter er omdømmeprosjektet.

Norsk Rockforbund har til stadighet mottatt tilbakemeldinger fra kulturaktører som føler at de ikke mottar annerkjennelse fra egen by/distrikt. Dette kan skyldes alt fra dårlig kommunikasjon og manglende tilbakemeldinger fra lokalt kommunestyre eller det faktum at de ikke blir tatt med til råds ved betydelige avgjørelser for kulturlivet. Dette pilotporsjektet har til formål å forene kulturaktør og kommune om et felles omdømmeprogram. Her skal man i fellesskap isolere et eller flere mål for regionene og finne fram til virkemidler sammen for å få til et bedre samarbeid.

Gjennomføring
Norsk Rockforbund velger ut fire piloter til å ta del i prosjektet. I løpet av prosjektperioden skal man først kartlegge hvilke utfordringer og behov som eksisterer, deretter (sammen med en profesjonell prosessleder via Norsk Rockforbund) gjennomføre en ½ dags workshop som vil danne grunnlag for en strategi for utvikling av egen region. I workshopen vil deltakerne utvikle målsetninger, skape aktiviteter og virkemidler, samt utarbeide en handlingsplan for arbeidet fram mot målet. Arrangørene vil i forkant av workshopen få mulighet til å foreslå andre lokale aktører som bør inkluderes i arbeidet. På denne måten ønsker vi at det skal skapes engasjement og eierskap til prosjektet utover representanter fra arrangør og kommune. 

Seminar
I etterkant av workshopen vil det legges opp til at arrangør og kommune møtes og fortsetter arbeidet før man samles igjen – og presenterer sine tanker for de andre pilotene i et faglig og inspirerende seminar. Seminaret går over en dag og vil legges til et knutepunkt som deltakerne enkelt kan komme seg til. I seminaret vil man i tillegg til å dele erfaringer og ideer, få inspirasjon fra kulturaktører som har lyktes med denne type arbeid, samt få anledning til å konkretisere handlingsplaner ytterligere.

Erfaringene fra pilotene skal til slutt samles til et hefte til inspirasjon for andre kommuner og kulturaktører som ønsker et bedre samarbeid og fokus på omdømmebygging av egen region.

Hvem kan søke?

  • Alle medlemmer i Norsk Rockforbund som hører til innenfor Kommunal- og regionaldepartementets satsningsområde (se KRD kart). 
  • Konsertarrangører som ønsker å knytte sterkere bånd til sin kommune og sammen lage en felles strategi for omdømmebygging.

Det er et krav at den aktuelle kommunen er involvert i prosessen og bekrefter at de stiller to personer til disposisjon for å være med på dette prosjektet.

KRD kart:

KRD Kart

For mer detaljert kart, se her!

Tidsplan

Desember: Utlysning. Søknadsfrist: 10.01.14

Januar/februar: Workshop med kommune, konsertarrangør og prosessleder fra Norsk Rockforbund. Varighet på workshop er en halv arbeidsdag.

Mars: Seminar som går over en dag.

Norsk Rockforbund dekker alle kostnader konsertarrangøren har knyttet til prosjektet. Dette forutsetter at representant fra arrangør og kommune bruker sin egen arbeidstid.

Høres dette ut som noe for dere? Vi ser fram til en søknad. Søknadsfrist 10.01.14.

Kontakt prosjektansvarlig Anders Tangen ved spørsmål på anders@norskrockforbund.no eller på telefon 924 32 808