#

Forny ditt medlemskap i Norsk Rockforbund for 2014!

01.01.2014
2013 har vært et fantastisk år for konsertarrangørenes interesseorganisasjon Norsk Rockforbund! Ny medlemsrekord med 281 medlemmer og rekordaktivitet. Om du ønsker å være medlem også i 2014 er tiden nå inne for å fornye medlemskapet. Vi har laget et enkelt skjema vi ber dere fylle ut så raskt som mulig. Dette vil danne grunnlag for kontingenten for 2014, og dere vil motta faktura fortløpende.

NRFs landsmøte vedtok i 2012  at kontingenten for 2013 og 2014 skal baseres på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår. Satsene for 2014 er i henhold til landsmøtevedtaket.

Med total brutto omsetning menes alle inntekter, inkludert billettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet.

Vi ber dere fylle ut alle feltene ettersom vi er svært avhengige av realistisk tallmateriale i vårt arbeid opp mot offentlige myndigheter, forskning, medlemsavtaler og støtteordninger.

Kontingentsatser for 2013

Nivå Grunnlag: brutto omsetning (siste avsluttede regnskapsår) Sats
1 0 - 500 000 500
2 500.000 - 1 million 1300
3 1 million - 4 millioner 4000
4 Over 4 millioner 6400

Hvorfor være medlem i Norsk Rockforbund?
Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon.Vår visjon er: Gode konsertopplevelser til alle!

Vi jobber kontinuerlig med å hjelpe medlemmene til å skape gode konsertopplevelser i trygge rammer. Dette gjør vi gjennom våre kjerneområder: interessepolitikk, medlemsservice og kompetansehevende tiltak og arrangørutvikling.

Medlemsfordeler
Norsk Rockforbund arbeider med å bedre rammebetingelser for våre medlemmer, samt å samle inn og spre kunnskap om konsertdrift i videste forstand. I tillegg er det en rekke konkrete fordeler med å være medlem i Norsk Rockforbund:

• Gratis kurs hos deres klubb/festival
• Fagrådseminarer og andre faglige samlinger
• Bøker, publikasjoner og nyhetsbrev
TONO-avtale med god rabatt (gjelder klubber og studentarrangører)
• Frifond
• Gratis rådgivning og billig juridisk tjeneste
• Møteplasser og utvekslingsordninger
• Andre medlemstilbud – se www.norskrockforbund.no