07.10.2013
4. – 8. november arrangerer Norsk Rockforbund et nytt, unikt sikkerhetskurs for store arrangement i samarbeid med Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). Vi har 8 rabatterte plasser til rådighet for våre medlemmer.

I en hel uke kan du som arrangør fordype deg i arrangementssikkerhet sammen med andre store arrangører, samt relevante personer fra politi, brannvesen og vaktselskaper. Kurset retter seg mot alle sentrale aktører rundt et stort arrangement og bygges opp rundt to reelle caser. Man jobber her tett i grupper sammensatt av myndighetspersoner, vaktselskap og arrangører og får således belyst og diskutert tema fra alle sider.

Kurset tar utgangspunkt i Veileder for sikkerhet ved store arrangementer og noen av landets fremste fagpersoner på feltet holder forelesningene.

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte.

Kurstema er:
• Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
• Regelverk og arrangørens plikter
• Organisering av sikkerhetsfunksjonen
• Utforming av arrangementsområdet (infrastruktur, scene, midlertidige konstruksjoner, m.m.)
• Publikum og artister
• Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
• Beredskap for alvorlige hendelser
• Øvelser

Vi vet at det kan være vrient å sette av en hel uke til dette kurset, men oppfordrer dere på det sterkeste til å benytte dere av denne sjansen! 

Praktiske detaljer:
Dato og tid: Uke 45.
Oppstart fredag 4.nov kl 12.00.
Avsluttes fredag 8.nov kl 12.00

Sted: Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap, Heggedal (Asker)

Kursavgiften: ordinær 4.600,- inkl. kost, losji og kursmateriell.
NRF-medlemmer får refundert 1600 kr. 

Husk å merke påmeldingen «NRF-medlem».

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått fra de to tidligere kursene: 

«Kommer garantert til å utvikle sikrere arrangementer etter dette kurset.»

«Flott kurs og spennende deltakerkombinasjon!»

«Et kurs som har gitt meg en økt totalforståelse ved større arrangementer opp i mot roller, ansvar, sikkerhet og organisering.

«Kunnskapsrike forelesere med god fremføringsevne.»

«Veldig fornøyd med kurset, ga meg faglig påfyll + innsikt i andre deler av et arrangement som jeg ikke hadde.»

«Fikk en større forståelse for andres ståsted og behov ifm planlegging og gjennomføring.»