#

17.10.2013
Nå er det på tide med TONO-rapportering for klubber og spillesteder som er medlem i Norsk Rockforbund igjen. Det skal rapporteres for små konserter, samt bakgrunnsmusikk for hele 2013, og for store konserter 1. halvår 2013. Fristen er 10. november 2013. Det skal i tillegg rapporteres for Store konserter 2. halvår. Fristen for dette er 15. Januar 2014.

Rapportering 
Rapportskjema blir sendt ut per mail eller kan lastes ned helt nederst på denne siden. Arrangørene sender skjemaet til Norsk Rockforbund helst på mail eller per post. Husk å signere!

Basert på innsendte opplysningene på rapportskjema blir det generert en faktura fra Norsk Rockforbund. Det er derfor svært viktig å holde rapporteringsfristen. Husk å oppgi fakturaadresse om denne er ulik adressene til klubben og e-post adresse som fakturaen blir sendt til.

Rapporteringsskjema for små konserter hele 2013, samt bakgrunnsmusikk for hele 2013, og for store konserter 1.halvår 2013 sendes ut torsdag 17. oktober.

Rapporteringsfrist for små konserter hele 2013 og store konserter 1. halvår er

10. november 2013.

Rapporteringsfrist for store konserter 2. halvår, er 15. januar 2014.

Hovedtrekk ved TONO-avtalen klubber/spillesteder i 2013:

  • Små konserter: under 50.000 i bruttobillettinntekt per konsert eller under 500 besøkende. Arrangørene betaler kr. 315,- pr. konsert, mot kr. 562 i vanlig tariff (minimumstariffen til TONO. Denne tariffen stiger suksessivt i takt med billettinntekten. Se her)
  • Store konserter: konserter med brutto billettinntekter over kr. 50.000 per konsert.Arrangørene betaler 3 % av billettinntektene. For konserter/festivaler uten billettinntekt og med over 500 besøkende skal det betales kr. 2 per besøkende.
  • Bakgrunnsmusikk: Klubber som er medlem i Norsk Rockforbund har rabatt på Tonoavgiften for bakgrunnsmusikk dersom dere benytter det på åpningsdager som det ikke er konsert (dvs. at dager det er konsert , betaler en ikke for bakgrunnsmusikken)

Et eget rapportskjema for store konserter 2. halvår, er sendt ut i desember.

Det er veldig viktig at dere rapporterer og betaler i tide. Ta heller kontakt i forkant dersom dere trenger hjelp med skjemaene, så slipper dere å rette opp eventuelle feil i ettertid. Husk å signere skjemaet og merke innbetalingen med klubbens navn!

Musikkrapport
I tillegg til å rapportere små og store konserter (Tono rapport) og betale vederlag til Norsk Rockforbund, er det også viktig at dere rapporterer direkte til TONO hvilke låter/komponist som har blitt benyttet av artisten/bandet som spilte hos dere. Dette gjøres ved å fylle ut musikkrapporten. Det er arrangørens ansvar å påse at dette blir gjort. Samarbeid gjerne med artister/bandene om å fylle ut denne. Ved å fylle ut musikkrapporten sikrer du at rett komponist eller opphavsperson mottar Tono vederlaget de har krav på. Dette er man ikke sikret dersom TONO ikke mottar Musikkrapport da de ikke vet hvor de skal sende pengene. Musikkrapport kan lastes ned på denne siden.

TONO jobber med å utarbeide et system slik at dere kan gjøre dette på nett. Enn så lenge må dere sende inn rapporten i papirformat, Ta kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål eller trenger hjelp til å finne riktig sum!
E-post: post@norskrockforbund.no / Telefon: 22 20 00 22

Hvem skal betale?
Den som er ansvarlig arrangør for musikkfremføringen må innhente samtykke fra TONO og betale vederlag. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk og uansett om musikken fremføres 'live' eller innspilt.

Ansvarlig arrangør er den person, bedrift eller organisasjon som byr på musikk offentlig. Ofte er dette den som arrangerer konsert, men i noen tilfeller kan dette også være spillestedet som har musikk i sine lokaler, med mindre det foreligger konkrete avtaler om at leietaker betaler og rapporterer for Tono.

Mer om TONO og åndsverkloven kan du lese her

Se nærmere her om TONO sine lisensvilkår

Tono rapportskjema for små konserter, bakgrunn og store konserter 1. halvår laster du ned under.

Bakgrunn for TONO-avtalen:
17.juni 2009 kom det på plass en ny hovedavtale mellom Norsk musikkråd og TONO. Avtalen ivaretok både mylderet av små konserter over hele landet og de større konsertene. Med bakgrunn i denne avtalen forhandlet NRF en rabattavtale; "klubbavtalen" for små og store konserter på vegne av klubber i Norsk Rockforbund.  Dette er en svært gunstig rabattavtale og det er viktig at alle som er tilknyttet denne avtalen både rapporterer og betaler. Tilsvarende avtale gjelder for 2013.