#

11.10.2013
Har du gode ungdomsprosjekt rettet mot musikk, men mangler midler til å gjennomføre det? Søk frifond! Her kan du på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem og oppfyller visse kriterier. Søknadsfrist var i utgangspunktet 1. november 2013, men vi har nå utsatt denne til fredag 15. november.

Hva er Frifond?
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i Norsk Rockforbund (NRF) er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb, så kan det være penger å hente til konserter og musikkrelaterte prosjekter.

Hvor søker du?
Medlemmer i Norsk Rockforbund skal søke direkte til Norsk Rockforbund.
Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Bruk søknadskjema nederst og send helst per mail. Husk å undertegne! 

E-post: frifond@norskrockforbund.no

Per post: Norsk Rockforbund. Postboks 4753 Sofienberg, 0506 Oslo.

Arrangører som ikke er medlem i  Norsk Rockforund eller andre organisasjoner som deler ut midler til egne medlemmer søker Frifond Musikk.

Hvem kan søke?
Foruten medlemskap i Norsk Rockforbund gjelder følgende kriterier;

  • Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
     
  • Organisasjonsform: gjelder frivillige organisasjoner/frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke.


Søkerguide for medlemmer i Norsk Rockforbund
Det er mulig å søke 2 ganger per år; 1. juni og 1. november. Det gis minimum 5.000 / maksimum 25.000 i støtte per prosjekt.

Grunnbeløp
For medlemmer i Norsk Rockforbund skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for 2013 og planlagt program i 2014, er garantert 5000,- i grunnbeløp gitt at dere oppfyller hovedkriteriene. Disse omfatter at 1/3 av medlemmene i organisasjonen under 26 år (eller har et spesifikt ungdomsprosjekt) og at dere er en frivillig forening.

Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg til søknadsskjemaet legge ved;

Prosjektbeskrivelse (ca. 1 A4-side); mål og gjennomføring for prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)

  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.
     
  • Konsertoversikt over gjennomførte konserter i  2013, samt konsertene dere søker støtte til i 2013/2014.

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknaden.

Send søknad
Bruk søknadskjema nederst og send helst per mail; frifond@norskrockforbund.no
Per post: Norsk Rockforbund. Postboks 4753 Sofienberg, 0506 Oslo.

Husk å undertegne, ha med alle vedlegg og hold søknadsfristen 1. november 15. november. Vi oppfordrer dere til å søke i god tid. Alle søkere skal få svar per mail om at søknad er mottatt og eventuelt kommentar om det mangler noe.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med mariann@norskrockforbund.no eller ring 22 20 00 22, så hjelper vi dere så godt vi kan.


Søknadsskjema PDF

Søknadsskjema Word