22.10.2013
Norsk Rockforbund har i samarbeid med Quality Broker utarbeidet en forsikringsveiledning for norske konsertarrangører. Veilederen er ment som bruk ved fremforhandling av forsikringsavtaler. Vi har delt de ulike forsikringstypene inn i to hovedgrupper; personforsikring og tingforsikring.

Personforsikring omfatter alle involverte personer mens ting- og ansvarsforsikring omfatter drift, utstyr, løsøre og varer. 

Forsikringsveilederen finner du i Arrangørwikien under Sikkerhet.