#

14.10.2013
De rødgrønne har lagt frem sitt siste statsbudsjett. Her setter de endelig punktum for en strålende kultursatsning og opptrapping av midler til norske konsertarrangører. Arrangørstøtteordningen styrkes gjennom økningen til Norsk kulturfond, det samme gjelder de regionale kompetansemiljøene og momskompensasjonsordningen.

Som interesseorganisasjon er det lett å bli litt blasert og kun delvis fornøyd. Vi er blitt vant med at det skal komme økning, og dette er jo helt nødvendig. Vi er blitt vant med at de rødgrønne har forståelse for kulturfeltet og dets kompleksitet, og dette må man vel kunne forvente av sine folkevalgte. Vi er blitt vant til at det gradvis spyttes mer og mer midler inn i støtteordninger som er viktige for videre utvikling, og dette er jo fordi våre folkevalgte har et oppriktig ønske om å styrke kulturlivet.

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon og representerer i dag over 200 helårsarrangører og 85 musikkfestivaler. Vår viktigste kampsak i flere år har vært å styrke rammebetingelsene til norske helårsarrangører. Dette innebærer først og fremst en økning av arrangørstøtten, men også andre tiltak som å styrke festivalstøtten, støtte musikerordningen, øke momskompensasjonsordningen og ha fokus på å bygge sterke regionale kompetansemiljøer. Vi jobber etter en visjon om at våre medlemmer skal skape gode konsertopplevelser til alle!

Dagens fremleggelse av statsbudsjettet setter punktum for en formidabel satsning på musikkfeltet som vi har sett de siste årene. Gjennom Kulturløftet 1, 2 og 3 har vi som interesseorganisasjon vært trygge på at vi har en sittende Regjering som har uttalte kulturmål og en oppriktig interesse for å styrke hele kulturfeltet.

Statsbudsjettet for 2013 viser blant annet en økning av Norsk kulturfond, der blant annet 13 millioner kroner forelås fordelt på tilskuddsordningen for publisering av musikkinnspillinger, tilskuddsordningen for arrangører, tilskuddsordningen for musikere og tilskuddsordningen for ensembler, men med særlig vekt på tilskuddsordningen for publisering av musikkinnspillinger og tilskuddsordningen for arrangører.

Det er i tillegg avsatt 1 million kroner til å kunne videreføre likestillingstiltak på musikkområdet, en fortsatt satsning på de regionale kompetansemiljøene og opptrapping av momskompensasjonsordningen til 1,2 milliarder i 2014.

De rødgrønnes siste statsbudsjett viser at de sannelig klarte å holde ord. De nådde fristen om at én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kulturformål og vi som aktør i musikknæringen skal i dag gi dem en takk for et godt stykke arbeid!

Nå har vi store forventinger til at den påtroppende regjeringen vil videreføre en ambisiøs kulturpolitikk, og ser frem til et godt samarbeid de neste fire årene.

For mer informasjon og/eller intervju kontakt daglig leder i Norsk Rockforbund Line Endresen Normann.

Tlf: 930 93 739

E-post: line@norskrockforbund.no