#

Søk arrangørutveksling i dag!

12.09.2012
Norsk Rockforbund har over 265 medlemmer som brenner for å lage gode konsertopplevelser 365 dager i året. Kompetansen er stor og variert - bruk høsten/vinteren til å besøke arrangørkolleger for faglig og kreativ påfyll! NRF støtter din utveksling økonomisk, det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut et enkelt søknadsskjema og pakke tannbørsten.

Målet med arrangørutvekslingsordningen er å utveksle kompetanse mellom Norsk Rockforbunds medlemmer. Veldig mange av våre medlemmer sitter på mye og nyttig kompetanse, og ved å utveksle denne kan man dra nytte av hverandres kunnskap og oppleve/observere hvordan andre løser sine problemer og utfordringer.

Dette tilfører dessuten vertskapet verdifull kompetanse, hvor de kan benytte seg av de observasjonene som de besøkende arrangørene gjør under oppholdet.

Ordningen har nå åpnet for at det er mulig å søke utveksling for flere enn 2 personer, det er også mulig å søke støtte til overnatting. Vi garantere dessuten maks to ukers behandlingstid!

Mange av våre medlemmer melder tilbake hvor inspirerende og verdifull deres utveksling har vært - ikke la sjansen til å fylle opp bagen med nye idéer gå i fra deg!