#

Kulturrådet innfører faste søknadsfrister

14.05.2012
Det har hittil vært praktisert løpende søknadsfrist på arrangørordningen og musikerstøtten innen rytmisk musikk. Søknader er sendt inn gjennom hele året, med eneste krav at søknaden må være sendt inn før prosjektene igangsettes. Både tilbakemeldinger fra feltet og Kulturrådets erfaring med denne praksisen gjennom to år viser at dette ikke gir god nok forutsigbarhet for søkerne.

13/04/2011

Kulturrådet innfører faste søknadsfrister

Det har hittil vært praktisert løpende søknadsfrist på arrangørordningen og musikerstøtten innen rytmisk musikk. Søknader er sendt inn gjennom hele året, med eneste krav at søknaden må være sendt inn før prosjektene igangsettes. Både tilbakemeldinger fra feltet og Kulturrådets erfaring med denne praksisen gjennom to år viser at dette ikke gir god nok forutsigbarhet for søkerne.

For å korte ned behandlingstiden og skape en bedre forutsigbarhet i søknadsbehandlingen, innføres det fra og med 1. juni 2011 fire søknadsfrister i året også for disse ordningene: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember. Søkerne oppfordres til å sende inn søknaden i god tid før prosjektet skal gjennomføres. Det gis ikke støtte til prosjekter som er startet opp / har funnet sted før gjeldende søknadsfrist.