#

Publikum- og sponsorvekst for festivalene

12.11.2011
Finanskrise og regnværssommer dempet ikke nordmenns appetitt på festivaler, det viser årets festivalundersøkelse i regi av Norsk Rockforbund. En økning i både festivaldøgn, omsetning, frivillighet og sponsorinntekter er fasiten.
41 festivaler deltok i undersøkelsen som ble gjennomført av Fagrådet for norske rockefestivaler (NRFE). Resultatet viser at færre av Norsk Rockforbund sine festivalmedlemmer går i minus, sponsorinntektene øker og publikum strømmer til som aldri før.

Dette står i sterk kontrast til trenden i resten av Europa, hvor mange festivaler opplever inntektssvikt.

Samme undersøkelse fra 2010 viste at 30 prosent av festivalene som deltok i undersøkelsen gikk i minus, mens tallene fra 2011 viser at dette er redusert til 17 prosent.

Oppsiktsvekkende og spesielt gledelig er det å registrere at sponsorene ikke uteblir, tvert i mot ser man en solid økning i sponsorinntekter. I kroner og øre, altså sett bort fra barter- og samarbeidsavtaler, har Norsk Rockforbunds medlemsfestivaler i snitt mottatt 16,4 prosent mer i sponsorpenger i år kontra fjoråret.

Norsk Rockforbunds fungerende daglige leder, Lars Tefre Baade, synes tallene er hyggelig lesning.

- Det er klart at dette er gledelige tall. Det er svært positivt å registrere flere festivaler går bra. Mer oppsiktsvekkende er det at man ikke opplever noen nedgang i sponsorinntekter, tvert i mot ser man en økning på i gjennomsnitt 16 prosent. Dette viser at medlemmene våre er aktive når det gjelder å skaffe festivalene et solid økonomisk fundament, noe som lover godt for fremtiden.

En oppgang som ikke er like hyggelig for festivalene er kostnadsøkningen knyttet til politibemanning. Dette må sees sammenheng med at timesprisen på tilstedeværende politi for festivaler er økt.

I helgen er Norsk Rockforbunds medlemsfestivaler samlet i Øystese for faglig påfyll, hvor også festivalundersøkelsen blir presentert for festivalene. Her skal også den kollegiale prisen “årets festival” deles ut. Vi kommer tilbake med vinneren så fort kåringen er gjennomført!

Denne saken oppdateres mandag 14.11.