#

Miljøfyrtårnsertifisering

28.11.2011
Som del av infokampanjen "Et Grønnere NRF" ønsker vi å fremme informasjon og belyse miljøvennlige arrangement. Denne gangen er temaet Miljøfyrtårnsertifisering. Gjennom eksempler fra medlemsmassen vil vi synligjøre arrangører som tar miljømessige grep med sine arrangement til inspirasjon for andre.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som skal hjelpe bedrifter å drive både miljøvennlig og lønnsomt. Det retter seg særlig mot små og mellomstore bedrifter. Virksomheten som ønsker å bli Miljøfyrtårn går gjennom en miljøanalyse, deretter skal den oppfylle bransjekrav tilpasset virksomheten.

Hvorfor bli miljøfyrtårn?
Som miljøfyrtårn viser du at din bedrift, klubb eller festival tar miljø og samfunnsansvar. Det er verdifullt på mange nivå å drive miljøvennlig, og det skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt å sertifisere seg. En sparer både miljøet og feier for sin egen dør, samtidig som en gjennom sertifiseringsprosessen sikrer et bedre arbeidsmiljø både for ansatte og frivillige. Her er det også penger og spare, og man vil kunne se klare resultater i form av kutt i dirftskostnader. På toppen av det hele er det å være miljøvennlig et godt verktøy både for både for å bygge merkevare og å skape blest.

Les mer om Miljøfyrtårnsertifisering her


Vi har tatt en prat med Vinjerock og Canal Street som begge er stolte Miljøfyrtårn:

Vinjerock ved Miljøsjef Marit Lajord

Vinjerock er en musikk- og friluftsfestival som holder til på Eidsbugarden i Jotunheimen. Festivalen har tre dagers varighet og blir besøkt av om lag 9000 publikummere hvert år.

Hvilken motivasjon lå bak Vinjerocks ønske om å bli miljøfyrtårn?
Vinjerock har tenkt lenge på å bli et miljøfyrtårn som en del av den helhetlige miljøprofilen vår. Miljøfyrtårn er en sertifisering mange kjenner til, og som er ganske overkommelig å få til. Som miljøsjef tror jeg mijøfyrtårnsertifiseing kan være positivt både eksternt og internt. Eksternt kan det være med å “oppdra” festivalpublikummet, og markere til alle eventuelle vinjerockere hva vi står for. Internt er dette viktig for å implementere miljøarbeidet i hele organisasjonen. Vi gir oss selv nye mål, og miljø blir mer enn bare søppel.

Hva består prosessen av?
I prosessen får man tilgang på en ekstern konsulent, denne utarbeider en miljørapport i felleskap med festivalledelsen. Her kartlegges mange områder av festivalen sin virksomhet, for å finne områder en kan forbedre seg på. Dette kan være alt fra energibruk, til leverandører av varer og tjenester.

Hva slags konkrete tiltak har festivalen tenkt å gjennomføre?
Vinjerock ble miljøfyrtårn i etterkant av årets festival, men vi har gjennomført miljøtiltak hvert år. De konkrete tiltakene for festivalen i 2012 kommer etter hvert.
Men eksempler på miljøtiltak Vinjerock tidligere har iverksatt er blant annet:

- Avgrensning av transport, både eksternt og internt, på festivalområdet og ellers. Dette er gjort gjennom svært gode kollektivløsninger.
- Kildesortering internt og eksternt.
- Panteordning på ølglass.
- Bruk av trillebår i stedet for motoriserte kjøretøy inne på festivalområdet.
- Kortreist mat, som det har blitt mer og mer av for hvert år.
- Miljøinformasjon til festivalpublikummet, gjennom program, nettside og god skilting.
- Gode HMS-løsinger, både for publikum og stab.

For oss er det viktigaste å ta vare på Eidsbugarden, og miljøet ellers , avslutter Vinjerocks miljøsjef.

Miljostasjon Vinjerock Fotograf Marit Lajord     Miljobilder Eidsbugarden fotograf Marit Lajord

Canal Street ved miljøansvarlig Nils Goderstad

Canal Street samler hvert år 25 000 mennesker. I en ramme av musikk og magi, har festivalen satt seg som mål å gjennomføre festivalen uten negativ påvirkning på miljøet og omgivelsene sine.

Fortell oss litt om miljøarbeidet i Canal Street!
Canal Street ble Miljøfyrtårnsertifsert og har vært klimanøytrale siden 2006. Vi er medlem av FN’s Climate Neutral Network. Canal Street har sammen med Hovefestivalen tatt initiativet til et globalt FN-nettverk av miljøbevisste festivaler under paraplyen; Music and Environment Initiative. Dette nettverket beskrives ganske godt i videoklippet her
I fjor innledet vi dessuten et kommunikasjonssamarbeid sammen med GRID, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Music and Environment, Arendal kommune med flere i forbindelse med FNs biodiversitets år. Dette ble videreført i år. I 2011 var det skogen og skogbruk som hadde fokus.

Hvilke konkrete tiltak har dere i forhold til avfallshåndtering, transport, innkjøp og mat?

Når det gjelder avfallshåndtering bruker vi gjennomsiktige avfallsposer slik at folk ser søpla si. Dette har redusert restavfallsmengden fra ca 50 til 25%. Vi har erfart at for at avfallsortering skal fungere er man nødt til å ha komplette sorteringsstasjoner
På transportbiten har vi mye å hente. Vi har en bilavtale med Ford slik at vi alltid har de nyeste bilene med lavt utslipp. Ellers oppfordrer vi artister til å reise kollektivt. Vi har også en avtale med Nettbuss som går ut på at ved å vise Canal Street-billetten kommer du gratis med bussen.
Vi har hatt en lokal matleverandør som har levert i følge avtalen 100% økologisk og kortreist mat. Desverre har ikke denne leverandøren helt fulgt dette opp. Vårt mål er 100%, vi er på ca 80% og klarer kanskje 85% i 2011. Øl kommer fra lokalt bryggeri, vin er økologisk. I 2011 hadde vi utelukkende kortreist mat og drikke. Omtrent 70 % var økologisk.

Hva er den største utfordringen i miljøarbeidet dere har erfart så langt?
Den største utfordringen er jo som vanlig å skaffe penger, men bortsett fra det handler det vel om å fremstå som troverdig, og at publikum syntes det arbeidet vi gjør er har noen betydning. Agder-forskning gjorde en undersøkelse i 2009 der det kom frem at ca 60% anså vårt miljøarbeid som troverdig. Dette er vi godt fornøyde med. Det vi ikke er fornøyde med er at kun 34% anså det som viktig at festivalen hadde en miljøprofil!

Hvilket arbeid gjør dere i forhold til miljøkommunikasjon?
I Canal Street tror vi at vi har en viktig rolle i forhold til miljøkommunikasjon. Vi kan fremstå som forbilder og inkludere publikum. Gode eksempler på dette er konserten med Kaizers Orchestra på søppelfyllingen i 2006, et annet er Rytmeworkshops med resirkulerbart avfall. “Hva kan så DU som publikummer gjøre?” Dette er et viktig stikkord for oss. Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss å kildesortere, ta bussen, gå eller sykle til våre konserter, ta med deg det du hadde med deg da du kom, avslutter Goderstad.

Norsk Rockforbund oppfordrer alle sine medlemmer til å ta ansvar for miljøet! Lurer du på hvordan du skal komme i gang, eller har du gode eksempler på miljøtiltak? Ikke nøl med å ta kontakt med Mariann i administrasjonen på mariann@norskrockforbund.no