#

GreenTrash: Alle har miljøansvar - også musikkbransjen!

07.11.2011
TrashPop lanserer i disse dager miljøprosjektet “GreenTrash” som er ledet av tyske Lisa Blödorn. Gjennom prosjektet skal Trashpop utvikle en strategi for å bli en bærekraftig og miljøbevisst konsertarrangør. Vi tok en prat med Lisa og den nye lederen i Trashpop Mads Hatlevik.

greentrash

Hvorfor har dere satt i gang dette prosjektet?

- Som ellers i samfunnet er det også i musikkbransjen viktig å tenke bærekraft. Tall fra Storbritannia viser at en middels stor festival slipper ut like mye CO2 på tre dager som en liten by gjør i løpet av et helt år. En besøkende på en festival har et mye høyere CO2-utslipp en personen ellers ville ha hatt, sier Lisa Blödorn, som har forsket på bærekraftige musikkfestivaler i Europa.

- Både nasjonalt og internasjonalt tenker kulturaktører på miljø og sitt lokale ansvar i større grad enn tidligere. Spesielt gjelder dette for musikkfestivaler, som en også i Norge har flere eksempler av, bl a Øya- og Hovefestivalen. Men ikke bare festivaler, også andre deler av musikkbransjen som artister, management, bookingagenter og konsertarrangører har innflytelse når det gjelder miljø. Ute i Europa og i USA ser vi dette i praksis, men i Norge stopper det opp ved festivalene. Det er det ingen grunn til, mener Mads Hatlevik.

- Kulturbransjen og frivillige organisasjoner har kanskje et spesielt ansvar når det kommer til å formidle gode verdier og å vise vei. Vi mener at at vi som helårsarrangør kan dra fordeler på flere områder ved å tenke bærekraftig. Med dette som bakgrunn lanserer vi vårt prosjekt GreenTrash, legger han til.

Hvilke mål ønsker dere å oppnå med GreenTrash?

- Prosjektet har som målsetting å bygge opp en bevissthet rundt driften til Trashpop og utvikle måter å jobbe på som tar hensyn til sunn økonomi, vårt sosiale ansvar og miljø. Vi ønsker også å inspirere andre norske helårsarrangører til å tenke i liknende baner, utdyper Lisa Blödorn. Først vil vi gå gjennom vår egen organisasjon, men etterhvert ønsker vi å formidle våre erfaringer slik at også andre aktører i Norge kan bli inspirert til å gjennomføre liknende prosjekter. Etterhvert som prosjektet vokser frem håper vi å kunne møte andre konsertarrangører for å utveksle erfaringer og dele tanker rundt hvordan en kan arbeide med bærekraftig avvikling av konserter og andre kulturarrangement.

Konkret, hvilke tema er viktig å ta med og hvordan skal dere jobbe med prosjektet?

- Viktige områder for oss fremover blir energiforbruk, gjenbruk og vårt forhold til våre samarbeidspartnere og publikum. Vi begynner med å formulere en miljøvennlig innkjøpsstrategi, med fokus på å kjøpe lokale og miljømerkede produkter. For å få til dette må vi gå gjennom hvordan vi jobber nå og øke bevisstheten for temaet i organisasjonen. Viktige spørsmål vi må finne svar på er: Hva trenger vi for å gjøre jobben vår? Hva kjøper vi og fra hvem?
Vårt forhold til lokalsamfunnet blir også viktigere fremover. Samarbeid med andre lokale aktører som integrerer miljøperspektiv i sin drift og dialog med samarbeidspartene og publikum blir sentralt fremover. Hvis publikum drar hjem fra våre arrangementer med en større bevissthet rundt miljøproblematikk enn de hadde da de kom er vi på riktig vei,
konkluderer Lisa Blödorn.

Ta kontakt med TrashPop:
Har du innspill til hvordan en konsertarrangør kan tenke i en mer miljøvennlig retning? Trashpop vil gjerne høre andres tanker rundt dette. Har du ideer eller spørsmål – send en mail til lisa@trashpop.no eller stikk innom på neste Trashpop-konsert i Kristiansand.

Under årets Sørveiv i november deltar Lisa og Mads på et seminar og en paneldiskusjon om bærekraftige konserter sammen med Karen Landmark fra FNs miljøkontor og Christoph Pinck fra Hovefestivalen. Se næremre info om prosjektet her.
Sjekk også ut nettsidene til konsertarrangøren Trashpop

“Et grønnere NRF”: En serie som vil belyse og informere om gode miljøprosjekt for konsertarrangører
Hart du gode miljøprosjekt, ideer eller spørsmål? Ta kontakt med mariann @ norskrockforbund.no