#

8 rabatterte plasser på unikt sikkerhetskurs for store arrangement på NUSB i uke 49!

04.11.2011
Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap avholder i samarbeid med Norsk Rockforbund kurs i sikkerhet ved store arrangement i uke 49, 5. – 9.desember. I en hel uke kan du som arrangør fordype deg i arrangementssikkerhet sammen med andre store arrangører, politi, brannvesen og vaktselskap.

Med representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet tilstede ble en nasjonal veileder for sikkerhet ved store arrangement lansert på Festivalseminaret i Tromsø i fjor. I uke 4 i år ble det avholdt et sikkerhetskurs som strakk seg over en uke, dette var knyttet opp til denne veilederen og ble avholdt på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) i Heggedal. Kurset ble en stor suksess og høstet svært gode tilbakemeldinger. Det er derfor med glede Norsk Rockforbund i samarbeid med NUSB nå setter opp nok et kurs i uke 49. Det er kun 8 tilgjengelige plasser, så her må man være rask og melde seg på om dette er noe for dere!

Det unike med kurset er at det retter seg mot arrangører av store arrangement, så vel som myndighetspersoner (politi, brann, kommune) og vaktselskap. Kurset varer en hel uke og bygges opp rundt to reelle caser. Man jobber her tett i grupper sammensatt av myndighetspersoner, vaktfolk og arrangører og får således belyst og diskutert tema fra alle sider. På kurset går man igjennom tema knyttet til:

• Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
• Regelverk og arrangørens plikter
• Organisering av sikkerhetsfunksjonen
• Utforming av arrangementsområdet (infrastruktur, scene, midlertidige konstruksjoner m.m)
• Publikum og artister
• Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
• Beredskap for alvorlige hendelser
• Ny vaktlov/nye utdanningskrav til vektere/ordensvakter
• Øvelser

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte.

Praktiske detaljer:
Dato: uke 49, 5. – 9.des.
Sted: Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap i Heggedal (Asker)
Tid: Kurset begynner med frammøte til lunsj første dag kl 1200, og det avsluttes med lunsj siste dag kl 1200.

Kursavgiften er på kr. 3 500,- inkl. kost, losji og kursmateriell – men som NRF-medlem får man refundert 2000 kr per deltaker etter endt kurs, det vil si at NRF-prisen er kr. 1 500.

PÅMELDING HER – Merk påmeldingen NRF-medlem!

Det er et begrenset antall plasser og vi henvender oss nå til våre store arrangører/ festivaler og kjører førstemann til mølla prinsippet så meld dere på!