Festivalene omsatte for over en kvart milliard i 2009

23.11.2009
I forbindelse med Norsk Rockforbunds årlige festivalseminar foretas det en intern spørreundersøkelse om festivalsommeren som gikk. 44 av 62 medlemsfestivaler svarte i år på undersøkelsen, og til sammen omsatte disse for 260 millioner kroner. Av de 44 gikk kun 8 festivaler med underskudd i 2009, mot 20 av 42 i 2008. Undersøkelsen må derfor sees på som intern, men viser noen tendenser innenfor festivalmarkedet 2009.

_D3A4611

Vinjerock

Norsk Rockforbunds årlige festivalseminar ble arrangert i Oslo 20.-22. november og samlet rundt 100 personer fra hele festival-Norge. Her ble tallene fra den årlige internundersøkelsen presentert, og tallene fra festivalsommeren 2009 er svært oppløftende.

Til sammen 62 festivaler er medlemmer i Norsk Rockforbund. 44 av festivalene har svart på undersøkelsen via e-post. Undersøkelsen må derfor sees på som intern, men viser noen tendenser innenfor festivalmarkedet 2009.

Undersøkelsen viser at 36 av 44 festivaler gikk med positivt resultat i 2009 og hadde en samlet omsetning på hele 260 millioner kroner.

Andre tall:
Antall band / soloartister: 1400
Antall publikum: 500 000
Antall frivillige: 14 000
Offentlig støtte: 86 % mottar offentlig støtte fra kommune, fylkeskommune eller stat. Ser man vekk støtten til knutepunktfestivalene, utgjør den offentlige støtten ca 5 % av totalbudsjettet.

Oppløftende resultater!
2008: 20 av 42 melder om underskudd.
2009: 8 av 44 melder om underskudd.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt:
Line Endresen, mobil: 93 09 37 39
Daglig leder i Norsk Rockforbund