Viktig info om TONO-vederlag 2009 for blues- og rockeklubber i Norsk Rockforbund

22.10.2009
17.juni kom det som tidligere informert om, på plass en ny hovedavtale mellom Norsk musikkråd og TONO. Den nye avtalen ivaretar både mylderet av små konserter over hele landet, samt de større konsertene. Rapporteringsskjema og giro for små konserter for hele 2009, og for store konserter 1.halvår 2009 ble sendt ut i dag. Forfallsfrist er 4.november.

tonolgog

Den nye TONO-avtalen er i hovedtrekk som følger:
1) Arrangørene betaler kr. 315,- pr. konsert, mot kr 527 i vanlig tariff
2) For konserter med brutto billettinntekter over kr. 50.000 betales 3,0 % av billettinntektene
3) For konserter uten billettinntekt og med over 500 besøkende skal det betales 2 kr per besøkende

I tillegg har klubber som er medlem i Norsk Rockforbund anledning til å betale for bakgrunnsmusikk dersom dere benytter det på åpningsdager som det ikke er konsert.

For Norsk Rockforbunds medlemmer betyr dette noen endringer i hvordan konserter skal rapporteres, og NRF har derfor inngått en tilleggsavtale med TONO slik at dere kun trenger å forholde dere til Norsk Rockforbund for rapportering og betaling. OBS! Unntak er Musikkrapport, se under.

Det er veldig viktig at dere rapporterer og betaler giro i tide. Ta heller kontakt i forkant dersom dere trenger hjelp med skjemaene, så slipper dere å rette opp eventuelle feil i ettertid. Husk å signere skjemaet og merke innbetalingen med klubbens navn!

Musikkrapport
I tillegg til å rapportere små og store konserter og betale vederlag til Norsk Rockforbund, er det svært viktig at dere rapporterer inn til TONO direkte hvilke låter/komponist som har blitt benyttet av artisten/bandet som spilte hos dere. Det er (og har alltid vært) arrangørens ansvar å påse at dette blir gjort. Og det er også viktig slik at dersom artisten som spiller hos dere også er komponisten, så er det han/henne som får pengene. Dette er man ikke sikret dersom TONO ikke mottar Musikkrapport da de ikke vet hvor de skal sende pengene. Musikkrapport kan lastes ned på www.tono.no > Kunde

TONO jobber med å utarbeide et system slik at dere kan gjøre dette på nett. Enn så lenge må dere sende inn rapporten i papirformat, eller sørge for at artisten gjør dette selv dersom vedkommede også er komponisten og/eller er TONO-medlem da han/henne i så fall har tilgang på TONOs medlemssider.

Ta kontakt med oss dersom dere har noen spørsmål eller trenger hjelp til å finne riktig sum!

E-post: post@norskrockforbund.no / Telefon: 22 20 00 22