Endelig: Frifond 2001 er her!

01.01.0001
Norsk Rockforbund hadde i fjor gleden av å dele ut 154.000 Frifond-kroner til 61 medlemslag. Det var bare begynnelsen. I år skal vi dele ut ca. 530.000! Her er det altså penger å hente for de med 1/3 medlemmer under 26 år.

Frifond er en statlig støtteordning med en ramme på totalt 70 millioner kroner. Totalen fordeles videre på tre store paraplyorganisasjoner, hvorav Norsk musikkråd får 21 millioner. Disse fordeles igjen på medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd på basis av hvor mange medlemslag disse har med 1/3 medlemmer under 26 år. Komplisert, men resultatet er altså ganske fett: kr. 530.000,- til fordeling i Norsk Rockforbund.

I 2000 valgte vi å fordele midlene flatt på alle som søkte. Fra og med i år er dette blitt endret. Vi kommer nå til å dele ut kr. 3.000,- flatt på alle som søker. Vi regner med at vi får inn ca. 60 - 70 søknader, og dermed blir det en ganske raus pott igjen. Disse pengene går til skjønnsmessig fordeling på basis av søknad. De 3.000,- har vi valgt å kalle A-tildelinger, mens den skjønnsmessige potten har fått navnet B-tildelinger.

B-tildelingene blir som nevnt gjort etter skriftlig søknad. Søknadene vurderes av et eget utvalg på basis av følgende kriterier:

kompetansebygging i egen organisasjon

kunstnerisk kvalitet på prosjekt

konstruktivt lokalt samarbeid

antall personer som tiltaket gjelder

andre særskilte behov

Utvalget som vurderer søknadene består av Julie Forchhammer, Robert Dyrnes og Pål Henriksen, alle styremedlemmer i NRF.

Vi har valgt å ha to tildelingsrunder for Frifond, en på våren og en på høsten. Merk at dette gjelder for B-tildelingene. A-tildeling kan man søke om hele året, men ikke etter 1. november. Merk også at hvert medlemslag kun kan få en A-tildeling, og at A- og B-tildelingene til sammen ikke kan overskride kr. 20.000,-. Et medlemslag kan altså maks få kr. 17.000,- i B-tildeling. Selv om det er to søknadsfrister i året, tildeler vi bare en gang i året til hvert medlemslag.

Det er ingen rapporteringskrav knyttet til Frifond. Dere søker, vi tildeler, dere bruker, vi smiler!

Dette høres jo nesten for godt ut til å være sant, og det er det også. Vi har nemlig ett krav til: Dere må rapportere for aktiviteten i 2000 før dere får penger. Gå hit for å finne ut hvordan.

Søknadsfristen for våren 2001 er fredag 1. juni.

Søknadsfristen for høsten 2001 er torsdag 1. november.

Søknadsskjemaet finner dere her.

Lykke til!

Tekst av: Trond Bjørknes