Nordiske penger til arrangøropplæring!

01.01.0001
I dag fikk vi den endelige meldingen om at Nordisk Kulturfond har bevilget dkr. 250.000,- til utvikling av et opplegg for arrangøropplæring på internett. Norsk Rockfobund har vært den norske parten i utviklingen av prosjektet og søknaden.

18/12/2000

Det har vært stor glede i leiren i dag, da det prosjektet som vi har fått støtte til nå er viktig på mange vis. For det første vil det komplettere det tilbudet vi som opplæringsorganisasjon for konsertarrangører er i stand til å gi. For det andre så vil det sikre prosjektet tilgang på kompetanse fra tre forskjellige land; tre land som har relativt forskjellig status og kultur på området. Planprosessen som vi har tilbakelagt har imidlertid vist at det er gode muligheter for konstruktivt samarbeid på skandinavisk nivå.

Mens vi i vår fant ut at vi alle sammen vurderte å sette i gang tiltak på området, valgte vi å gå i dialog og se hva vi kunne utvikle sammen. Slike prosjekter som dette kan være utrolig kostbare, og det har derfor vært alles oppfatning at et felles skandinavisk opplegg vil være den mest effektive løsningen.

Opplegget som skal utvikles vil være modulbasert innenfor de forskjellige fagområdene (f.eks. organisering, finansiering, markesføring, teknikk, sikkerhet, booking m.m.). Dette er i tråd med allerede utiklet opplæringsmateriale, bl.a. kursboken vår Feite Forestillinger. Det vil også kunne utvikles horisontalt, ved at man på sikt kan utvikle opplegget på flere kompetansenivåer. I det videre arbeidet vil man søke tett samarbeid med både opplæringsinstitusjoner og bransjen generelt for å en best mulig tilpasning av opplegget.

Tilbudet er beregnet å ha en utviklingsfase på 1,5 år, og forhåpentligvis være klart til iverksetting fra sommeren 2002. Det er mange ting som skal avklares før man er i gang; og vi vil følge nøye ellers hva som skjer av utvikling på fjernundervisning. Det metodiske på fjernundervisning er en ny vitenskap for oss, og bl.a. vil graden av  behov for oppfølging fra lærer være svært avgjørende for kostnaden ved prosjektet.

Samarbeidspartnerne i prosjektet er Rockparty / Hultsfred Festival (S) og Konsulenttjenesten for Rytmisk Musikk (DK).

Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes