Interessant på Spot - danskenes By:Larm.

01.01.0001
Det var en ganske stor delegasjon på omtrent 15 personer nordmenn som i helgen var i Århus. Med forbedrede nordiske nettverk på flere områder, har dette nå blitt et interessant sted å møtes. Nordisk Arrangørforum ble avholdt for andre gang.

13/12/2000

Norden er et spennende felt for samarbeid, spesielt for oss nordmenn. Med danskenes kunstperspektiv og svenskenes næringslivsfokus på musikk, sier det seg selv at vi nordmenn kan ligge i et spennende område midt imellom.

Spot er danskenes største bransjetreff. Rent profilmessig så har den en mye åpnere form enn By:Larm, og seminarene er ikke så brede og  mange. Spot har åpnet for at mange seminarer initiert av arrangørorganisasjonen Spillesteder.dk, og derfor var det spesielt interessant å være der fra arrangørsiden.

Et godt faglig seminar om dop/ecstasy viste undertegnede at det er behov for kunnskap på området. Danskene har gjennomgått en lik prosess som vi har i Norge ift. å utvikle generelle kontraktsbetingelser, og disse ble gjennomgått for første gang sammen med resten av bransjen. Dette får nok noen flere justeringer før den endelige bransjeenigheten er tilstede. Som et ledd i en videreføring av et samarbeid mellom spillestedene i Danmark etter at Venue-kampanjen er avsluttet, ble det presentert et forslag til sponsorsamarbeid. Dette var basert på en slags tippeligamodell; man får ha sine egne partnere, men samarbeider om noen større aktører. Dette bør vi se nærmere på her i Norge også.

Man  er i ferd med å høste de første erfaringene med den nye spillestedslovgivningen. Som forventet så har man fått både positive og negative effekter av denne. De mest positive er at flere nye spillesteder har litt støttemidler, og at kommunene stort sett har kommet sterkere på banen. De vridningene vi har forventet har slått til; både ifht. publikumsutvikling, og honorarpress ift. at alle musikerne nå lønnes ifht. tariff, har gjort det vanskeligere for talentsegmentet. Det var imidlertid en åpen og konstruktiv debatt med god takhøyde, og forståelse for å justere ting underveis.

Om vi har mye å lære, så har vi også noe å lære bort. På Nordisk Arrangørforum la representanter fra NorgesNettet og NRF frem et forslag på standardisering av diverse spillestedsdokumenter; bl.a. for tekniske spesifikasjoner og økonomisk risikovurdering. Undertegnede presenterte også det pågående utviklingsarbeidet ifht. et felles nordisk samarbeid for en internettbasert arrangøropplæring. Det som sedvanlig høstet mest oppmerksomhet var initiativet til felles bookingsamarbeid, og her var i hvertfall både Hulen, So What og Folken selvfølgelig frampå og meldte interesse.

Spot er også mye gode band; hvor nok finnene tok kaka. De stilte med toppene Jimi Tenor, The Flaming Sideburns og The Ultra Bimboos; som alle rocka godt. Danskenes Mew og Superheroes viste også et tegn til optimisme fra det holdet.

Stein Andreassen

 

Tekst av: Trond Bjørknes