Festivaltildelinger for 2001

01.01.0001
Vi noterer igjen en liten oppgang for tildelingene til rockfestivalene fra Festivalstøtten i Kulturrådet. Ole Blues økte mest (fra 375.000 til 500.000), mens Quart og Norwegian Wood økte til henholdsvis 850.000 (100.000) og 600.000 (50.000). Notobben ble stående på samme som i fjor; 800.000.

19/12/2000

Rock- og bluesfestivalene har siden ordningen startet ligget etter i tildelingene, og har derfor de siste år hatt en fin vekst. At denne fortsatte i år var heller ikke uventet. Norske Rockfestivaler har ment at det ikke er noen grunn til at disse skulle ligge tilbake for bl.a. jazzen, og til det er det fortsatt ett stykke fram.

Det er ellers ikke så mye å si om listen, utenom at vi regner med at Øyafestivalen får plass fra og med neste år (må ha arrangert tre ganger for å kvalifisere til ordningen), og vi håper at Glopperock kommer på banen igjen, og blir værende i ordningen.

Hell Blues Festival har ikke nådd opp med sin søknad. Hvorvidt dette henger sammen med at de har fått lobbet gjennom en merknad i Kulturkomitèen (tilsagn på 500.000) sier tildelingsbrevet ikke noe om, men sammenhengen virker ganske åpenbar.

Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes