Drøye to millioner tildelt til norske band og arrangører

01.01.0001
Turnè-, transport og festivalstøtteordningen la i dag fram sine tall for første tildelingsrunde 2001. Listen spenner vidt, og gir ikke mye penger til hvert enkelt prosjekt, men midlene gir en grunnfinansiering som sikrer gjennomføring av en omfattende aktivitet, både for band og arrangører.

21/12/2000

Turnè-, transport og festivalstøtteordningen la i dag fram sine tall for første tildelingsrunde 2001. Listen spenner vidt, og gir ikke mye penger til hvert enkelt prosjekt, men midlene gir en grunnfinansiering som sikrer gjennomføring av en omfattende aktivitet, både for band og arrangører.

Det er By:Larm live og Øya-festivlaen som står for de største enkelttildelingene, hvor begge får 120.000. Med en betydelig profileringsverdi for nye artister, så er dette fullt fortjent. Begge disse prosjektene skal etter vår oppfatning også være gode rekrutter for den store festivalordningen i Kulturrådet til neste år, og vil nok mest sannsynlig høre hjemme der fremover.

Listen over band som har fått støtte til utenlandsturnè er lang og spenner vidt, og viser at den kvalitative utviklingen innenfor norsk rock er positiv. Jeg oppfatter også at tildelingslisten er et resultat av økte ambisjoner og selvtillit innenfor disse miljøene, noe som kun kan tolkes utelukkende positivt. Mange av disse artistene kommer forhåpentligvis også til å turnere i Norge fremover, selv om det totalt sett - og naturlig nok- er mer uetablerte navn som har fått støtte til turnè i Norge.

Rammen for ordningen er på drøye 4 millioner, og fordeles over to tildelingsrunder. Neste søknadsfrist er antageligvis 1. mai 2001.

Den komplette listen legges ut på http://www.kulturrad.no klikk på nyheter.

Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes