Medlemskort 2001

01.01.0001
Rykende ferske fra trykkeriet ankom i dag medlemskortene for 2001 – en førjulsgave av de sjeldne – for vanligvis blir de aldri klare før i januar!

29/11/2000

Alle medlemmer i NRF kan få medlemskort til bruk ovenfor klubbens medlemmer. Dette er et tilbud til dem som ikke selv trykker sine egne medlemskort. Den eneste betingelsen er at medlemskontingenten for 2001 er betalt inn til oss. Betalingsfrist er som kjent 01.01.01. Avregning og giro ble sendt ut i begynnelsen av november. Medlemskort bestilles direkte fra hugo@norock.no.

Tekst av: Trond Bjørknes