Direct mailing - har du peiling?

01.01.0001
-Jeg tror at flyere i postkassa fortsatt er den mest effektive formen for direct mail, sier Mads Syrak Larsen fra Greencard.dk. Imidlertid er det de store samordningsgevinstene man kan oppnå som er mest interessante for fremtiden, påpeker han.

03/11/2000

Greencard er et firma i København som har spesialisert seg på direct mailing for spillesteder. De tilbyr tjenester innenfor distribusjon av flyere, e-post og sms. Bedriftsfilosofien er enkel nok - samordning av utsendelser for mange spillesteder blir billigere for alle. For publikum innebærer det også mulighet til å snuse opp ting som skjer innenfor andre sjangre, som man nødvendigvis ikke har så nært forhold til.

Mads Syrak Larsen var på besøk i Oslo i forbindelse med NRFs PR- og publikumsseminar. -Våre erfaringer fra København viser at publikum er positive til å få meldinger om hva som skjer, og at de aktiviserer seg mer på basis av denne informasjonen. Ved at de får det direkte sendt til seg, enten via flyere, e-post eller SMS, er de oppdatert, og føler seg som et prioritert publikum.

-SMS har ikke kommet så tungt i bruk enda, og man skal være forsiktig med å pøse ut info. Vi anbefaler å bruke SMS som en reminder på selve konsertdagen. Dessuten er det mest aktuelt som kommunikasjonsmiddel mot de yngste gruppene. E-post kan virke bra, men det er få i Danmark som klarer å gjøre dette ordentlig. Man klarer ikke å følge det opp helt, og dermed blir det ikke så effektivt. Men det er selvsagt billig å bruke…

-Jeg mener imidlertid fortsatt at flyere er det viktigste middelet for å nå sitt publikum, og anbefaler at man ikke går helt over til kun digitale løsninger. Flyere kan bedre fange stedets profil, noe som man ofte mister med e-post.

NRF har påtatt seg å se på mulighetene for et framstøt mot de forskjellige konsertarrangørene i Oslo for å se på mulighetene her, om et samarbeid kan ha livets rett. Oslo er en av Europas beste konsertbyer, så man har i hvert fall noe ordentlig å promotere!

Har du lyst til å lese mer om Greencard og direct mailing, så klikker du her.Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes