Dette blir bedre og bedre!

01.01.0001
Vi har vært godt fornøyd med statsbudsjettet lenge, etter at det både ble momsfritak på konsertbilletter og ved at Turnè-, transport- og festivalstøtteordningen ble videreført. Nå kommer det, sånn litt fra oven, et par kanonmeldinger til: kraftig økning i Frifond, og heller ikke moms på transport og overnattinger!

20/11/2000

Visse ting må man ta som de kommer, som regel det meste av det som står i statsbudsjettet. I årets budsjett, som ble det fremlagt 4.10, var som kjent våre to viktigste saker allerede på plass.

Under budsjettforhandlingene den siste uken har det imidlertid skjedd mye som får positiv innvirkning for konsertarrangørene. Der det så ut som om at nesten hele gleden ved et momsfritak på billetter skulle spises opp av at det ble lagt på moms på transport og overnatting, har nå dette blitt en del av det nye forliket. At vi står igjen med en begrenset kostnad knyttet til visse kjøp av tjenester, var nok totalt sett det beste man kunne håpet på. Det understrekes også i forliket at utslaget av momsreformen for de frivillige organisasjonene, skal gjennomgås, så kanskje vi kan se på løsninger også her…

Som sagt; ikke nok med dette; den nye støtteordningen til frivillige lag og foreninger; Frifond, synes å få et løft fra årets 20 millioner til neste års 70! Vi er i ferd med å utbetale pengene for i år, og gjennomsnittsutbetalingen for i år blir rundt 2400,- som altså kan tre-og-en-halv-dobles neste gang hvis alle andre forutsetninger blir like. Ja, da monner det litt.

Når jeg sier at dette kommer sånn litt fra oven så mener jeg med det at dette er saker som vi har fulgt nøye, men som andre har jobbet frem. Vi får takke dem for innsatsen, og håpe at vi klarer å nyte disse betingelsene, som i utgangspunktet ikke synes å være så verst, men absolutt også på sin plass!

Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes