Wow! Gratis penger!

08.05.2012
Gjør dere klar for vår første gledespakke på nett – Frifond. Her er det ganske enkelt bare å sende inn en søknad, og vips, så får dere penger på konto. Forutsetningen er at dere er medlem i NRF, og at minst 1/3 av medlemmene deres er under 26 år.

Dette er Frifond

I lengre tid har paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd (NMR), Norsk Amatørteaterråd (NAT) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) arbeidet for at barn og unge skal få del i overskuddet fra de statlige pengespillene. I sommer bestemte Stortinget at NMR, NAT og LNU skal fordele disse pengene videre. Denne støtteordningen har fått navnet Frifond.

For vår del betyr dette at vi får en sum penger, for i år 154.719 kroner, som vi skal dele ut til våre medlemslag. Nå er snart år 2000 over, og vi har det litt travelt med å få ut pengene. Styret har derfor bestemt at vi skal fordele Frifond-midlene flatt. Det vil si total tildeling delt på antall søknader. Dette er bare en midlertidig ordning. Fra neste år av blir pengene fordelt skjønnsmessig etter formålet det søkes midler til.

Slik får dere penger

Glem alt du har opplevd av kompliserte søknadsprosedyrer - dette er meget enkelt.

1. Gå til Nyttig nedlasting og last ned søknadsskjemaet.

2. Print skjemaet og fyll ut.

3. Putt i konvolutt, og send til Norsk Rockforbund. Merk konvolutten med Frifond.

Søknadsfristen er 10. november.

Pengene blir satt inn på deres konto umiddelbart etter dette. Deretter blir det opp til dere å bruke dem til beste for mennesker under 26 år. Om dere lager en konsert eller om dere kjøper ny datamaskin bestemmer dere selv.

Skulle det være noen spørsmål, er det som vanlig bare å ta kontakt.

For mer info om Frifond, se Frifonds hjemmeside.

Tekst: Trond Bjørknes

Tekst av: Trond Bjørknes

18/10-2000