Venue-kampanjen lagt på vent

01.01.0001
Det ble nylig klart at det heller ikke i Norge kommer til å bli kjørt en fullskala Venue-kampanje i januar 2001. Danskene har for lengst sagt at de ikke ville gjøre det igjen, da deres mål med kampanjen i stor grad, etter 8 år, nå har blitt oppfylt med Spillestedslovgivningen.

Vi har i Norge vurdert resultatene av den norske delen av kampanjen som vellykket.  Man er svært optimistisk med henblikk på neste års  statsbudsjett på de politikse sakene som ble profilert; moms på konsertbilletter og opprettholdelse av Turné-, transport og festivalstøtteordningen. Den musikalske delen av kampanjen ga også rom for nye og spennede artister, og ikke minst har man sett nye nettverk spillestedene i Skandinavia imellom.

Arbeidsutvalget i Norsk Rockforbund fant imidlertid at det var for stor økonomisk risiko å løfte prosjektet videre slik status ble, både uten at de tyngste samarbeidspartnerene var med videre, og  da spesielt med signaler om at det ikke lot seg gjøre å overføre det opparbeidede administrative nettverket i samme grad som behovet ble vurdert.

Samarbeidsprosjekter spillesteder imellom er imidlertid ikke lagt på is. Man vil bare måtte tillate seg å bruke noe tid på å finne rett måte å gjøre det på. Dette arbeidet vil pågå utover høsten. Venue Norge ved Norsk Rockfobund takker alle som har bidratt i de to foregående år.

Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes