Kulturdepartementet videresendte sikkerhetssaken

01.01.0001
Norsk Rockforbund sendte tidlig i september over en sak til Kulturdepartementet angående videreutvikling av sikkerhetsrutiner på klubber og festivaler. Styret i Norsk Rockforbund ønsket å sette fokus på dette sammen med myndighetene, og mener at Kulturdepartementet er rette adressaten. De har nå videresendt dette til Politiavdelingen i Justisdepartementet.

KD skriver i sitt svar at dette i første omgang er et anliggende for lokal politimyndighet i samarbeid med lokal arrangør, og at dermed slike spørsmål på overordnet plan ligger under Politiavdelingen i Justisdepartementet. Derfor har de oversendt vår henvendelse dit.

Dette vedtaket beklager NRF, da man allerde har hentydet at det videre arbeidet bør handle om holdningsutvikling og kompetansebygging, der både god forståelse for den kulturelle virkligheten og kompetansebygging på feltet (jfr. f.eks. NRF´s arrangørutvikling) sorterer under KD´s felter. Videresendingen rimer heller ikke med hva de danske og svenske aktører på feltet har gjort til nå, og vil etter NRF´s oppfatning gjøre det unødvendig komplisert å harmonisere dette arbeidet.

NRF vil i løpet av uke 40 sende brev til Kulturministeren og be om at de tar saken tilbake, slik at saken kan bli koordinert av det departementet som står nærmest arrangørene og fagkompetansen på feltet.

Tekst: Stein Andreassen

Tekst av: Trond Bjørknes