Norske Konsertarrangørers hjelper deg!

En av Norske Konsertarrangørers (NKA) viktigste oppgaver er å gjøre det så enkelt som mulig for medlemmene å arrangere gode konserter. Den daglige medlemskontakten er derfor noe av det viktigste vi gjør.

I NKA skal det være lav terskel for å be om hjelp. Dersom du er tilknyttet en av våre medlemsorganisasjoner vil vi bistå deg når du trenger informasjon, råd og hjelp.  

Har du spørsmål om våre kurs, seminarer, arrangørfaglige saker, lovverk, søknadsskriving, medlemsfordeler eller annet? Trenger du konkret bistand i en enkeltsak eller lurer på noe?


Kontakt oss da vel!