I 2018 ble det inngått en rammeavtale mellom TONO og Norsk musikkråd, som omfatter omlag 240 mindre klubber og arrangører på det frivillige feltet. Denne avtalen har blitt videreført ut 2022. Norske Kulturarrangører (NKA) er medlem av Norsk Musikkråd så avtalen omfatter derfor enkelte av våre medlemmer. Avtalen gir en fremføringsrett fra TONO mot en samlet vederlagsbetaling fra Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.

OBS: Avtalen er gyldig ut 2022. Norsk musikkråd er i forhandling med TONO om en ny avtale for 2023. 

Kriterier for bruk av TONO-avtalen

Utgangspunktet for å kunne bruke avtalen er virksomheten oppfyller følgende kriterier:

  • Organisasjonen har under 40 konserter i året
  • Organisasjonen har under 400 000 kroner i billettomsetning per år
  • Organisasjonen er frivillig organisert og er berettiget momskompensasjon (eller kunne ha søkt om momskompensasjon)
  • Festivaler er ikke omfattet av avtalen.

 

Forvaltning av avtalen

NKA mottar en samlefaktura for TONO-vederlag for de av våre medlemmer som er omfattet av avtalen, og NKA vil kreve TONO-vederlag fra disse.

NKA lager årlig en oversikt over de virksomhetene i medlemsmassen som kan omfattes av avtalen, samt kartlegger konsertomfang og billettinntekter. Prisen som ligger til grunn for avtalen utgjør totalt sett ca. 15% rabatt på TONOs minstesats.

 

Rapportering

Virksomhetene som omfattes av avtalen må sørge for å holde oversikt over antall konserter og billettinntekter i løpet av året. NKA har laget et rapporteringsskjema som skal brukes til dette. Når NKA mottar rapporteringsskjemaet fakturerer vi virksomheten for årets TONO-vederlag. Ved spørsmål om avtalen, ta kontakt med mariann@arrangor.no. 

 

Musikken som fremføres må rapporteres

Forutsetningen for rammeavtalen er at den enkelte arrangør rapporterer direkte til TONO hvilken musikk som blir fremført (musikkrapport). Dette er nødvendig for at avregningen mellom rettighetshaverne skal bli korrekt. Som arrangør er du altså pliktig til å rapportere for alle offentlige konserter du/dere selv arrangerer. Rapportene skal sendes fortløpende til TONO, og senest innen 30. juni og 31. desember på foregående halvår.

Husk å opplyse om hvilken virksomhet det gjelder og at virksomheten er tilknyttet rammeavtalen til Norsk musikkråd. Vi anbefaler at dere har musikkrapportskjemaet liggende klart for hver konsert, slik at det blir enkelt å holde oversikt. Musikkrapporten finner dere på TONO sine hjemmesider.

Musikkrapporten skal sendes direkte til TONO på e-post til tono@tono.no.

 

Nye medlemmer

Nye medlemmer i NKA som oppfyller ovennevnte kriterier kan potensielt benytte seg av TONO-grasrotavtalen. Vi ber dere i så fall om å kontakte oss direkte for å undersøke om dere faller inn under grasrotavtalen med TONO.

Kontaktperson
Mariann Skjerdal
Telefon
906 30 677
E-post