Green Producers Tool

I 2021 startet Operaen, Øyafestivalen, Strix og Babusjka kartleggingen av hva som må til for å måle en kulturproduksjon i sine respektive bransjer. Dette har blitt overlevert til CICERO, som har beregner livsløpsavtrykket fra alle aktivitetene. Det er nå over 1 000 utslippsfaktorer i verktøyet, noe som gjør GPT til det mest omfangsrike verktøyet tilgjengelig innen kulturfeltet. Det er også det eneste verktøyet som tilrettelegger på tvers av kultursektoren. GPC har nå over 100 aktive medlemmer i klubben.

 

Avtalen med Green Producers Club (GPC) er en del av NKAs oppfølging av Grønt veikart for kunst- og kultursektoren. Veikartet, som ble lansert i 2021, definerte konkrete mål og tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren, og var et initiativ fra NKA sammen med Virke, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus. 

 

Med partnerskapet sørger NKA for at alle organisasjonens medlemmer får 30 prosent rabatt på lisens til verktøyet. NKA får også tilgang til data og statistikk fra sin bransje, for å kunne påvirke beslutningstagere fra arrangørnivå til politisk nivå.

 

Medlemmer av Green Producers Club får tilgang til Green Producers Tool, et banebrytende, forskningsbasert klimaverktøy som både måler og bidrar til å redusere utslipp.

 

Green Producers Club sitt oppdrag er å sette nordisk kultur og kreativ industri i stand til å redusere sine utslipp i tråd med Parisavtalen.