Dato
13. mars 2024
Sted
Bergen

Varmere Våtere Villere

Møteplassen for klimahandling, kunnskapsdeling og kulturopplevelser

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere springer ut av ønsket om å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig og engasjerende. Festivalen er en uformell og sosial arena der akademia, sivilsamfunn, næringsliv, kulturliv og allmennheten møtes for å dele kunnskap, meninger og ideer. Et sted der man diskuterer alt fra de globale spørsmålene til de mindre hverdagslige handlingene. På programmet finner du foredrag, samtaler, debatter, filmvisninger, live show, workshops, forfattersamtaler, kunstutstillinger og konserter.

I løpet av tre dager fylles Bergen med gode samtaler og spennende diskusjoner om vår tids viktigste sak. Deres ambisjon er å bli den viktigste møteplassen og arenaen for klimaspørsmålet i Norge som er tilgjengelig for allmenheten. Festivalen arrangeres over flere dager på ulike lokasjoner i Bergen, med både dagtids- og kveldstidsprogram.