Dato
03. september 2024 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Utviklingstilskudd for kulturaktører

Formål

Utviklingstilskudd for kulturaktører skal støtte prosjekter eller tidsavgrensede satsinger som styrker kultur­aktørers utvikling og endringskraft.

Kulturaktører kan søke tilskudd til utviklings­prosjekter som bidrar til

  • samarbeid og kompetanseheving
  • organisasjons- og nettverksutvikling
  • kunnskapsutvikling, utprøving og nytenking

Alle Kulturrådets tilskudds­ordninger er virkemidler for å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk, og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

 

Hvem kan søke?

Ordningen er åpen for søkere fra alle kunst- og kulturområder som omfattes av Kulturrådets ordninger (visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, tidsskrift og kritikk, kulturvern og tverrfaglig kulturvirksomhet).

Ordningen retter seg mot kulturaktører som arenaer, arrangører, plattformer, nettverk og andre typer organisasjoner og virksomheter.

 

Denne ordningen erstatter Gjesteoppholdsstøtte for arenaer, arrangører og festivaler og Prosjektstøtte for tverrfaglige tiltak. Første søknadsfrist for ny ordning vil være 5. mars 2024 kl. 13.00

Det holdes et informasjonsmøte om den nye ordningen 8. februar 2024. Les mer og meld deg på her.