Dato
15. mars 2022 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Utvidet søknadsfrist: Arrangørstøtte musikk

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt 25 millioner kroner til en midlertidig styrking av arrangørstøtteordningen for musikk i Norsk kulturfond. Kulturrådet åpner nå søknadsskjemaet på nytt, med søknadsfrist 15. mars. De som allerede har levert inn søknaden sin til 2. mars, trenger ikke søke på nytt. Arrangørstøtteordningen er som før tilgjengelig for hele bredden av arrangører i musikkfeltet innen de ulike sjangerområdene.

Ekstramidlene skal deles ut i første halvår, og vil bli brukt på søknader som kommer inn til fristene 2. desember 2021, og 2. mars og 15. mars 2022. Søknadene som har kommet inn til søknadsfristene 2. og 15. mars vil være ferdig behandling innen 13. mai. Arrangørstøtteordningen skal stimulere til gjennomføring av konsertprogram og er et tilskudd til arrangørenes budsjett.