Dato
03. september 2024 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Tverrfaglig kulturvirksomhet (arrangementer, arrangører og arenaer)

Tilskuddsordningen for tverrfaglig kulturvirksomhet har som formål å:

  • bidra til utvikling og gjennomføring av arrangement og arrangementsrekker hvor det vises og formidles profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et mangfold av publikumsgrupper
  • stimulere til utvikling av og understøtte nye former for formidling og programmering av profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et mangfold av publikumsgrupper.
  • bidra til å etablere, styrke og videreutvikle eksisterende arenaer, arrangører og aktører som viser og formidler profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold og som legger til rette for for profesjonell tverrkunstnerisk praksis.
  • bidra til å etablere nye organisatoriske strukturer og arenaer for profesjonell flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig virksomhet som er underdekket i et nasjonalt perspektiv.
  • sikre forutsigbare driftsrammer for tverrfaglige kulturvirksomheter (arenaer, arrangører og aktører) som legger til rette for visning og formidling av profesjonelt flerkunstnerisk og kulturelt tverrfaglig innhold for et mangfold av publikumsgrupper, som legger til rette for profesjonell tverrkunstnerisk praksis, og som kan vise til kontinuerlig aktivitetsnivå, profesjonell drift, langsiktige mål og faglig betydning utover sitt lokale nedslagsfelt
  • bidra til samspill og kompetansedeling i kultursektoren mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • bidra til å sikre en bredde av uttrykk, stemmer, sjangre og kunstneriske praksiser i hele landet, samt bred rekruttering til kunst- og kulturfeltet både på skaper/utøversiden, i arrangør- og formidlingsleddet og til publikum

 

Under tilskuddsordningen for tverrfaglig kulturvirksomhet kan det søkes tilskudd til enkeltarrangementer og til arrangementsrekker, til ettårig eller flerårig arena- og arrangørutvikling, og langsiktig virksomhetstilskudd for etablerte tverrfaglige aktører, arenaer og arrangører.

Ordningen har to søknadsfrister i året, i begynnelsen av mars og i begynnelsen av september. Det kan søkes tilskudd i fire ulike kategorier, og to av disse har bare søknadsfrist i september.

- Søknader til kategori 1: Enkeltarrangementer og arrangementsrekker kan sendes inn til fristen både i mars og september.

- Søknader til kategori 2: Forprosjekter, etableringstilskudd og tverrfaglige utviklingsprosjekter kan sendes inn til fristen både i mars og september.

- Søknader til kategori 3: Flerårig arena- og arrangørutviklingstilskudd kan kun sendes inn til fristen i september.

- Søknader til kategori 4: langsiktig virksomhetstilskudd kan kun sendes inn til fristen i september.