Dato
15. juni 2022 | Kl. Løpende
Sted
Norsk Musikkråd

Tilskuddsordning: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk.

Hvem kan søke?

Frivillige kulturorganisasjoner og lokale kulturforeninger som vil inkludere flyktninger fra Ukraina som ønsker å delta i en musikk- eller kulturaktivitet. Dette er organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturlivet, herunder medlemmer av nasjonale organisasjoner tilknyttet Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund eller Kulturalliansen.


Hva kan det søkes tilskudd til?

Midlene skal benyttes for å fremme ny aktivitet og deltagelse blant ukrainske flyktninger bosatt i kommuner eller på mottak, fortrinnsvis ved å inkludere til foreningens eksisterende aktivitet.

Tiltak som kan motta tilskudd: 

  • Deltakelse på sommeraktiviteter
  • Introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • Rekruttering til langsiktig deltagelse

Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd for å kunne etablere kontakt, skape muligheter for deltakelse og bidra til at flyktninger fra Ukraina kan delta i musikk- og kulturaktiviteter.


Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist.

I første omgang vil det bli saksbehandlet søknader som handler om sommerens aktiviteter. Kvitteringer må sendes inn og mottaker sende en rapport på bruk av midlene senest 30 dager etter at tiltaket er gjennomført. Husk å lese retningslinjene før du søker. Se nærmere om ordningen på tilskuddssiden til Norsk Musikkråd.