Dato
01. februar 2023
Sted
Oslo kommune

Søknadsfrist: Støtte til tiltak mot plastforsøpling

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke innsatsen for å minimere plastforsøpling i Oslo kommune gjennom:

  • å stimulere til redusert bruk av plast og engangsartikler
  • opprydding og forebygging av plast- og marin forsøpling i indre Oslofjord og vassdragene i Oslo
  • kunnskapsheving og holdningsskapende arbeid

Det legges vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere. Samarbeid mellom aktører vurderes positivt.  Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.Fokus på grønne tiltak

Arrangementskontoret i Oslo vil i 2023 ha stort fokus på tiltak som kan stimulere til grønne arrangementer, og vil blant annet utarbeide en digital veileder på kommunens nettside for arrangører, www.oslo.kommune.no/arrangement. Det er også planlagt opplæring i form av seminarer og kurs.

 

Veileder for plastsmarte arrangementer

Når Oslo kommunes eiendom leies ut til arrangementer skal forbruk av unødvendig engangsplast reduseres til et minimum, og plast bør kildesorteres og leveres til materialgjenvinning. Kommunen har derfor utarbeidet «Veileder for plastsmarte arrangementer», som nå foreligger i en oppdatert versjon. Veilederen består av konkrete tiltak som kan  bistå arrangører i arbeidet med å redusere forsøpling og bruk av unødvendig plast på sine arrangementer. Den er ment å passe for både små og store arrangementer, alt fra møter til større festivaler, både innendørs og utendørs. Du finner veilederen her.

Se også: Oslo kommunes "Avfallsveileder for små og store arrangementer".

 

Grønne veiledere

Det finnes flere nyttige veiledere med grønt fokus:

 

Arrangørveileder på engelsk

Oslo Kommunes nettside for arrangører foreligger nå i en komprimert versjon på engelsk. Den finner du her.