Dato
01. september 2022 | Kl. 23:59
Sted
Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB

Organisasjoner på Østlandet kan søke støtte til tiltak for barn og unge inntil 25 år, som bidrar til aktivitet og tilhørighet. I sjekklisten får du enkelt tilbakemelding på om du oppfyller kravene for å søke støtte.

Det støttes tiltak innen områdene: Kunst og kultur, Natur og friluftsliv, Idrett og lek, Nærmiljø og kulturarv.

Søknadsfristene er: 1. april, 1. september og 1. desember. Søknaden må være sendt innen kl. 23:59 disse datoene.