Dato
02. juni 2023
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser

Manglende tilrettelegging og fordommer kan utgjøre et hinder for rekruttering av mennesker med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Denne forsøksordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å motivere til sysselsetting av kandidater med funksjonsnedsettelser i kunst- og kultursektoren.