Dato
15. august 2023
Sted
Kulturådet

Søknadsfrist: Tilskuddsordning musikkfestivaler

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde, som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager. Det gis normalt prioritet til festivaler som mottar offentlige tilskudd fra egen region. Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer, og det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller egenkapital. Festivaler som får flerårige tilsagn må ha eksistert i minimum tre år og ha styre og vedtekter. 


Det vil etter planen være åpent for innsending av festivalsøknader for 2024 i tidsrommet 2. mai til søknadsfristen 15. august.