Dato
28. februar 2024 | Kl. 13:00
Sted
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. 

Nå kan dere søke om strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023. Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

NB! I søknadsskjemaet får du kun lagt inn forbruk for måneder der strømprisen i gjennomsnitt har vært over 70 øre per kWt.


Forskriftsendring

Det er blitt gjort en forskriftendring som får konsekvenser for utregning av støttesatsene fra og med september, og derfor er disse søknadsrundene slått sammen. Den nye beregningsmodellen skal ligge nærmere den som gjelder husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time.

I den nye forskriften står det at: For strømforbruk fra og med 1. september 2023 får tilskuddsmottakere dekket 90 pst. av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og timesprisene, der forbruket per time beregnes ved hjelp av et gjennomsnittlig forbruksmønster for frivillige organisasjoner. Fra og med 1. januar 2024 endres terskelverdien til 73 øre per kWt.