Dato
15. august 2024
Sted
Kulturådet

Søknadsfrist: Musikkfestivaler

Formål:

  • Gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
  • Bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangere, skapt og produsert i samtiden.
  • Formidle, videreutvikle og bevare ulike musikktradisjoner.
  • Stimulere nye former for formidling og programmering.
  • Bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
  • Bidra til samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
  • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst til barn og unge.
  • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*.
  • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*.
  • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

*For mer informasjon se Kulturrådets sider om mangfold

Det vil etter planen være åpent for innsending av festivalsøknader for 2025 i tidsrommet 2. mai til søknadsfristen går ut den 15. august kl 13:00. På grunn av ferieavvikling vil muligheter for veiledning i tidsrommet 29. juni til 4. august være begrenset.