Dato
26. oktober 2022 | Kl. 13:00
Sted
MusicAIRE

Søknadsfrist MusicAIRE

MusicAIRE har som mål å bidra i gjenoppbyggingen av musikksektoren ved å utvikle en støtteordning som kan møte utfordringene etter pandemien, samtidig som den bygger opp under bærekraften i musikklivets økosystem. Ordningen er støttet av Creative Europe-programmet, og har til hensikt å videreutvikle Music Moves Europe-initiativet, og bidra til en grønn, digital, rettferdig og robust gjenoppbygging. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

Lokale prosjekter med global relevans. Prosjektet må ha oppstart i januar 2023 og vare i 10 mnd. Det kan bare søkes om et prosjekt av gangen.

Tilskuddene er på henholdsvis:

  • MusicAIRE (micro): EUR 15.000
  • MusicAIRE (small): EUR 30.000
  • MusicAIRE (medium): EUR 55.000

Søknader må oppfylle et eller fler av de tre målene:

  • GRØNN gjenoppbygging
  • DIGITAL gjenoppbygging
  • RETTFERDIG og MOTSTANDSDYKTIG

Hvordan er ordningen finansiert?

MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe) prosjektet er co-funded av EU under det 2020 årlige arbeidsprogrammet for implementeringen av “Preparatory Action – Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” og vil bli administrert av sammensluttningen som tilskuddet ble tildelt, sammensatt av INOVA+ og European Music Council (EMC).

Les også:

Om MusicAIRE
Brosjyre om MusicAIRE
LiveDMA sin hjelpeside med videoer