Dato
01. september 2022
Sted
Lotteri- og stiftelsetilsynet

Søknadsfrist Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Organisasjonen må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke.

Søknadsfristen er 1. september. Utbetaling skjer i midten av desember.

OBS! Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist.

Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner på både søknadstidspunkt og utbetalingstidspunkt. 

Dere kan søke etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.