Dato
01. september 2023
Sted
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Søknadsfrist Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Organisasjonene må være registrerte i Frivillighetsregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. 

Regnskapsåret 2022 er grunnlaget for søknaden i 2023 og søknadsfristen er 1. september.