Dato
03. desember 2024
Sted
Kulturådet

Søknadsfrist: Litteraturformidling

Tilskuddsordningen for litteraturformidling skal bidra til at en stor bredde av litteratur primært på norsk, samisk og de nasjonale minoritetsspråkene − blir profesjonelt formidlet til et bredt sammensatt og allment publikum. Ordningen skal bidra til at det inkluderes et mangfold av medvirkende på litteraturscenene i Norge, og stimulere til nyskaping og nye former for programmering og formidling.

 

Det kan søkes om tilskudd til: 
   a)  Litteraturfestival – her forstått som en litteraturfestival som blir arrangert årlig eller med annen fast frekvens, som har minst to dagers varighet og fortrinnsvis mottar tilskudd fra egen region. Det kan også søkes om tilskudd til første gangs gjennomføring av en litteraturfestival, da uten særlig krav til regional finansiering.

   b)  Litteraturarrangement – dvs. enkeltarrangement og arrangementsrekker.

   c)  Annen type litteraturformidling – dvs. enkeltstående tiltak/prosjekter som formidler litteratur, og som ikke faller inn under søknadskategoriene a eller b.

   d)  Formidlingsvirksomhet – betyr i denne sammenhengen en virksomhet som hovedsakelig driver med formidlingsaktivitet på langsiktig basis, og som ikke faller inn under de andre søknadskategoriene. Kategorien har egen søknadsfrist, og det stilles særskilte krav til søknaden, jf. pkt. 6.

Tilskuddsordningen inkluderer skriftlig, muntlig, levende (‘live’), audiovisuell og digital formidling, som for eksempel forfatterintervjuer, litteraturopplesninger, litteraturperformancer, formidlingsturneer, podkaster, dokumentarfilmer (filmportretter av forfattere, deres forfatterskap o.l.), seminarer og konferanser.

Det kan søkes om tilskudd til litterære bestillingsverk/oppdragsverk og skrivekurs, men kun når disse er satt inn i en formidlingssammenheng. Det er formidlingssammenhengen som vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden.