Dato
01. september 2024 | Kl. 23:59
Sted
Kulturrom

Søknadsfrist: Kulturrom

Hvem gir Kulturrom tilskudd til?

Kulturrom gir tilskudd til søkere som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet innen feltene musikk, teater og dans. For å søke må dere være et felleskap eller kunne vise til at tiltaket vil komme flere aktører til gode, vise til helårsaktivitet og ha et organisasjonsnummer. 

Fra 01.01.2024 gjelder oppdaterte retningslinjer. Les her før dere søker.

 

Hva gir Kulturrom tilskudd til?

Teknisk utstyr - Grunnleggende teknisk utstyr til øving og fremføring:

 • Fremføringsutstyr: Søk tilskudd til lyd- og lysutstyr som for eksempel PA, lysmikser, lyskilder og mikrofoner. Vi gir også tilskudd til annet sceneteknisk utstyr som trosserigg og sceneplattinger etc. 
  Frist 1. mars og 1. september. 

 

 • Øvingsutstyr: Søk tilskudd til grunnleggende lydutstyr som blant annet sanganlegg, trommesett, forsterkere, dansematter eller annet nødvendig utstyr som har fast plassering i et øvingslokale. 
  Frist 1. mars og 1. september.

Lokaler - Bedre akustikk og utbedring av øvingrom, prøve- og fremføringslokaler:

 • Bedre lokaler og lydforhold (under 100 000,-): Søk tilskudd til å forbedre lydforholdene i et rom, bygge et dansegulv, en liten scene, scenetepper m.m. 
  Frist 1. mars og 1. september. (Tidligere Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak)

 

 • Bedre lokaler og lydforhold (over 100 000,-): Søk tilskudd til å forbedre akustikk, lydisolering og etablere scener, øvingslokaler og prøvelokaler. 
  Frist 1. mars og 1. september. (Tidligere Bygg og større akustiske tiltak)

 

 • Akustisk forprosjekt: Søk tilskudd til å kartlegge akustikk og lydisolasjon i et lokale, og lydgjennomgang mellom ulike lokaler. Nødvendig for å søke om tiltak for bedre lydforhold. Løpende søknadsfrist.

 

 • Akustikkmåling av rom: Søk tilskudd til å gjennomføre en akustikkmåling i deres lokaler. Løpende søknadsfrist.

 

Grønnere investeringer i lokaler og utstyr

For å redusere klimaavtrykket til kulturlivets fysiske infrastruktur utlyser Kulturrom midler til grønnere investeringer. Her gis det tilskudd til innleie av teknisk utstyr, grønn kompetanse, mulighetsstudier og reparasjon av utstyr. 
Løpende søknadsfrist.

 

Tilskudd og egenandel: 
Kulturrom fullfinansierer ingen tiltak og det stilles krav om egenandel.

Kommunale søkere og aksjeselskap må budsjettere med en egenandel på minimum 50%. Ideelle virksomheter, som lag, foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap m.m., må budsjettere med en egenandel på minimum 25%.

Krav til organisasjonsnummer

Fra 2024 må alle som søker ha et organisasjonsnummer, uavhengig av tilskuddsområde. Er dere et utøverfelleskap kan dere vurdere forening som en organisasjonsform, da vi ikke gir tilskudd til enkeltpersonsforetak. 

 

Her har de skrevet litt informasjon om de viktigste endringene.