Dato
01. mars 2024 | Kl. 23:59
Sted
Kulturrom

Søknadsfrist: Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.
Ordningen har siden oppstarten i 2009, investert over 420 millioner kroner av fellesskapets midler i bygging og utrusting av kulturrom.

 

Tilskuddsområder

  • Fremføringsutstyr
  • Øvingsutstyr 
  • Servicerapport for fremføringsutstyr
  • Reparasjon av fremføringsutstyr 
  • Bedre lokaler og lydforhold
  • Akustisk forprosjekt
  • Akustikkmåling av rom