Dato
01. mars 2023 | Kl. 23:59
Sted
Kulturrom

Søknadsfrist: Kulturrom

Kulturrom skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. 

Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler fra kulturrom går ut 1. mars kl. 23:59

kulturrom.no finnes nyttig info og tips til dere som skal søke om tilskudd.